หน้าหลัก บริการ mPAY สินค้าและบริการ สื่อโฆษณา ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
ประกันภัยและประกันชีวิต
ชำระบิลจีเอสเอ็ม
เติมเงินระบบวัน-ทู-คอล!
ค่าสาธารณูปโภค
บัตรเครดิต
สินเชื่อ/เช่าซื้อ
ประกันภัยและประกันชีวิต
อินเตอร์เน็ท
ซื้อสินค้าบนเว็บ
เกมส์ออนไลน์
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง
เอนเตอร์เทนเมนท์
สุขภาพและความงาม
อื่นๆDownload mPAY Menu *555*77#โทรออกEasy pay with mPAY
การชำระค่าใช้บริการ
ไทยประกันชีวิต
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คูเนีย ประกันภัย จำกัด
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันนี้การชำระค่าเบี้ยประกันของ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จะง่ายขึ้น ด้วย บริการ mPAY คุณสามารถจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เสียเวลาเข้าคิวให้หงุดหงิด สะดวกเพราะทำรายการจากโทรศัพท์มือถือของคุณ ปลอดภัยด้วยรหัสส่วนตัว และมี SMS ยืนยันการทำรายการ โดยสามารถชำระได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน


ชำระได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียน
เงื่อนไขการใช้บริการ
วิธีการชำระ

เงื่อนไขการใช้บริการ
ต้องทำการสมัครเพื่อใช้บริการ mPAY โดยกด *555 ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการ Bill Payment ได้
สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้จากกระเป๋าเงินสด mCASH และ บัญชีธนาคาร (Direct Debit) เท่านั้น
การชำระค่าบริการผ่าน mPAY ลูกค้าสามารถกำหนดยอดการชำระเองได้ (สามารถกำหนดขั้นต่ำได้)
วิธีการชำระเบี้ยประกัน
1. ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ mPAY และมีเงินพร้อมใช้ในระบบไม่ว่าจะเป็น mCASH หรือ บัญชีธนาคาร สามารถ ชำระค่าเบี้ยประกันได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนและรอการอนุมัติ โดยกด
*555*4104* Amount*Stang*Pin#โทร
2. ตัวอย่าง SMS
3. ตัวอย่าง SMS
4. กด *555*4104*121878*เลขที่กรมธรรม์# โทร
5. ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าเงินสด mCASH อัตโนมัติ หรือหากมีเงิน mCASH ไม่พอ ระบบจะแสดงรายการบัญชีธนาคารที่คุณสมัครแล้ว ให้คุณเลือก
  ตัวอย่าง SMS
  กรุณาเลือกบัญชี โดยกด *555* ลำดับบัญชี #โทร
1. บัญชีธนาคาร A
2. บัญชีธนาคาร B
3. บัญชีธนาคาร C
4. บัญชีธนาคาร D
6. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันการทำรายการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ : ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ไม่พลาดการชำระด้วย SMS แจ้งเตือน
เงื่อนไขการใช้บริการ
วิธีการชำระ
การลงทะเบียน
การชำระค่าเบี้ยประกัน
การตรวจสอบสถานะบริการ
การยกเลิกบริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ
ต้องสมัครลงทะเบียนใช้บริการกับระบบ mPAYก่อน (ตามขั้นตอนด้านล่าง) จึงจะสามารถใช้บริการได้
ต้องไม่เป็นผู้เอาประกันในนามนิติบุคคล
ใช้สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันของ ไทยประกันชีวิต ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
สามารถตัดเงินจาก กระเป๋าเงินสด mCASH และบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้เท่านั้น
การลงทะเบียน
1. โทรเข้าไปที่หมายเลข *555
2. กด 3 เพื่อเลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ"
3. ใส่รหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN)
4. กด 1 เพื่อเลือก "สมัครใช้บริการ"
5. กด 4 เพื่อเลือก "ค่าเบี้ยประกัน"
6. กด 1 เพื่อเลือก “สมัครเพื่อชำระเบี้ยประกันของไทยประกันชีวิต”
7. ใส่ หมายเลขกรมธรรม์ แล้วตามด้วย เครื่องหมาย #
8. ใส่ หมายเลขบัตรประชาชน ของเจ้าของกรมธรรม์
9. กด 1 เพื่อยืนยันการทำรายการ
10. ระบบจะส่ง SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการทำรายการ

ตัวอย่างใบแจ้งค่าเบี้ยประกัน

การชำระค่าเบี้ยประกัน
1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการกับ mPAY แล้ว เมื่อใกล้ครบรอบบิลที่จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันตามใบแจ้ง คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการชำระ และอีกครั้งในวันครบกำหนดชำระ
  ตัวอย่าง SMS
2. กด *555*2*x*รหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN)#โทร
3. ตัวอย่าง SMS
4. ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าเงินสด mCASH อัตโนมัติ หรือหากมีเงิน mCASH ไม่พอ ระบบจะแสดงรายการบัญชีธนาคารที่คุณสมัครแล้ว ให้คุณเลือก
  ตัวอย่าง SMS
  กรุณาเลือกบัญชี โดยกด *555* ลำดับบัญชี #โทร
1. บัญชีธนาคาร A
2. บัญชีธนาคาร B
3. บัญชีธนาคาร C
4. บัญชีธนาคาร D
5. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันการทำรายการ
หมายเหตุ :
- กรณีที่ท่านได้รับ SMS แจ้งเตือนข้อมูลใบแจ้งค่าเบี้ยประกันแล้ว แต่ไม่ได้ทำรายการ ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนอีกครั้ง ในวันครบกำหนดชำระ
- กรณีที่ท่านได้รับ SMS แจ้งเตือนครั้งที่ 2 แล้ว แต่คงยังไม่ได้ทำรายการชำระเงินผ่านทาง mPAY ท่านจะต้องทำการชำระค่าบริการผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วยตัวท่านเองต่อไป
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าหลังการชำระเงิน ประมาณ 7 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ : ยกเว้นค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบสถานะบริการ
1. โทรเข้าไปที่หมายเลข *555
2. กด 3 เพื่อเลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ"
3. ใส่รหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN)
4. กด 2 เพื่อเลือก " ตรวจสอบสถานะบริการ "
5. ระบบจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบทาง SMS
การยกเลิกบริการ
1. โทรเข้าไปที่หมายเลข *555
2. กด 3 เพื่อเลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ"
3. ใส่รหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN)
4. กด 3 เพื่อเลือก "ยกเลิกบริการ"
5. กด 4 เพื่อเลือก "ค่าเบี้ยประกัน"
6. กด 1 เพื่อเลือก "บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด"
7. กดเลขที่กรมธรรม์ และตามด้วยเครื่องหมาย #
8. กดหมายเลขบัตรประชาชน ของเจ้าของกรมธรรม์
9. กด 1 เพื่อยืนยันการทำรายการ
10. ระบบจะส่ง SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการทำรายการยกเลิกการใช้บริการ

one-2-call GSM Advance Mobile LIFE Advanced Info Service
Choose Language Thai EnglishCustomer Self Service


AGENT Self Service


Merchant Self Service